Valentine Day Joke – Pahari Jokes Latest

वैलेंटाइन डे’क दिन, एक स्कूली चेली कैं एक दगड़ी लौंडेल गुलाबौक फूल दी बेर आपुंण प्यारौक इजहार करा,
तो वील जबाब दी –
चल हट रनकारा…
हमौर वेलेंटाइन न्हातिन
ये साल… हमरी आमाँ मरि रे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *