Tag Archives: Congress Candidate List MCD

Congress Candidate Ward Wise List for MCD Election 2012

Check out the list of Congress Candidate for MCD Election 2012.

Full list will be available very soon. Check this page in the evening.

  1. Mukharjee Nagar – Sanjeev Kumar
  2. Malviya Nagar – Rajesh Gaur
  3. Chauhan Bangar – Rajia Sultana
  4. Kishan Ganj – Satbir Sharma
  5. Minto Road- Ramesh Dutta
  6. Kasturba Nagar – Ravi Kalsi
  7. Najafgarh – Jai Kishan Sharma
  8. Munirika – Kavita Tokas
  9. Mehrauli – Mahender Chaudhary